Solární systémy

Solární systémy Stiebel Eltron

Plochý kolektor SOL 25 plus
Kolektor využívá vysoce selektivní celoplošný absorbér s vrstvou oxidu a nitridu titanu. Díky přípojkám v horní části kolektoru je možná montáž více kolektorů vedle sebe s malými nároky na plochu.
Naletované připojovací vsuvky 3/4" umožňují rychlé a bezpečné hydraulické připojení. Kolektor chrání 4 mm silné rastrové bezpečnostní sklo. Ve spojení s odpovídajícím připevňovacím materiálem je možná instalace jednotlivých nebo několika vedle sebe uložených kolektorů. Provoz kolektorů s již připravenou směsí H-30 L zajišťuje nezámrznost systému i provozní odstavení při přehřátí.

Solární regulátory SOM
Teplotně diferenční regulace s plastovým krytem s nastavitelným omezením teploty do 90°C. V nabídce jsou přístroje pro řízení jednoho až tří odběrů. Součástí regulátorů jsou 2-4 teplotní čidla.

Solární stojaté zásobníky
Ocelová nádrž s dvojitou vrstvou speciálního emailu vybavená ochrannou anodou, teploměrem, zaslepovací přírubou (revizní otvor). Tepelná izolace z Polyuretanu o tloušťce 75 mm. Dva vestavěné tepelné výměníky (spodní pro solární systém, horní pro dohřev).

solár1solar3

Petr Dračka
Vodní 383
798 52 Konice

Tel: 775 111 507

e-mail: dracka@topnesystemy.cz
e-mail: info@topnesystemy.cz