Kondenzační technika

Kondenzační technika VIESSMANN

Princip kondenzačních kotlů je znám již více než 100 let, ale efektivně se začal používat teprve v nedávné době ruku v ruce se zvyšováním cen energií, především proto, že je schopen ušetřit až 17 % paliva oproti běžným a až 33 % paliva oproti zastaralým plynovým kotlům.
Výrazné úspory paliva se dociluje tím, že kondenzační kotel využívá nejen výhřevnosti paliva, jak je tomu u kotlů klasické konstrukce, ale navíc ještě dokáže využít část kondenzačního tepla páry obsaženého ve spalinách. Celý tento proces se odehrává v moderně zkonstruovaném integrovaném kondenzačním výměníku.

kondenz

Petr Dračka
Vodní 383
798 52 Konice

Tel: 775 111 507

e-mail: dracka@topnesystemy.cz
e-mail: info@topnesystemy.cz